Voorwaarden

Op alle foto’s, die op deze site staan, rust Copyright. Niets mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Heeft u een goede bestemming voor een van mijn foto’s? Ik werk graag mee aan uw publicaties. Aarzel niet om “contact ” op te nemen.

Mocht u tegen uw zin op een foto staan en wilt u dat deze van mijn website verwijderd hebben? Dan kunt u natuurlijk altijd “contact” met mij opnemen, waarna ik de foto van mijn website zal verwijderen.

De 10 geboden voor copyright

  • Respecteer het auteursrecht op foto’s
  • Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken
  • Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto
  • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding
  • Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden
  • Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als u niet weet wie de maker is
  • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto
  • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf
  • Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik
  • Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie